Samenstelling

 

Er zijn vier decoders:

  • voor een enkele wissel met vier sensor aansluitingen

  • voor twee wissels

  • voor acht sensoren

  • voor acht schakel uitgangen

Het bewegen van een wissel van de model spoorbaan gebeurt met een servo motor.

Een servo motor kent twee instellingen, een voor recht door en een voor afgebogen. Wanneer een servo het wissel beweegt, wordt gedurende de beweging een bezet melding gegeven. In het midden van de beweging wordt een relais bekrachtigd. Dit relais poolt de rijspanning om op het wissel.

Wanneer een loc of ander stroom gebruikend voertuig het wissel passeert, wordt een bezet melding gegeven. 

Als sensor komt elk element in aanmerking dat een “schakelaar” vormt. Voorbeelden zijn de “reed” schakelaar en de Hall sensor die beide reageren op een magneet veld. Daarnaast de “stroom detectie sensor” die reageert of het verbruik van stroom op de rails. En verder dingen als de drukknop, schakelrail, Infra Rood poort etc.

Als te schakelen componenten kun je denken aan LED's, lampjes, maar ook relais.

Een component met magneet aandrijving kan bediend worden door een uitgang van de schakel decoder te voorzien van een extern relaistje. Een magneet aandrijving mag niet continu bekrachtigd worden. Daarom kan naar behoefte elke uitgang een puls van een instelbare duur geven. Via een extern aan te sluiten wisselspanning wordt het te schakelen component gedurende de puls bekrachtigd.