Mosquitto

 

Mosquitto is het electronisch "postkantoor" dat zorgt voor de berichten uitwisseling tussen Rorail en de decoders. Het moet ergens in het gemeenschappelijke wifi netwerk zijn opgenomen. Dat hoeft niet persé op dezelfde Raspi te zijn als waar Rocrail op is geïnstalleerd. Voor een transportabele demonstratie treinbaan is dat wel het handigst.

Download de Raspbian image en zet die op een SD kaart.

Start de Raspi op.

Log in op je WiFi netwerk. Noteer het IP-adres.

Open “Raspberry Pi configuration”. Pas de “hostname” aan op tab “System”. Activeer “SSH” op tab “Interfaces”. Pas op tab “Localisation” aan wat voor jou nodig is.

Start opnieuw op.

Login remote op de Raspi met het IP-adres dat je hebt genoteerd.

Geef in sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients”.

Stop Mosquitto met “sudo service mosquitto stop”.

De configuratie van Mosquitto aanpassen en Mosquitto opnieuw starten.

Het configuratie bestand bevindt zich in /etc/mosquitto. Open het met “sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf”.

Het ziet er als volgt uit:

# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/

#

# A full description of the configuration file is at

# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example

pid_file /var/run/mosquitto.pid

persistence true

persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

include_dir /etc/mosquitto/conf.d

Verander het in:

# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/

#

# A full description of the configuration file is at

# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example

pid_file /var/run/mosquitto.pid

persistence true

persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest topic

log_type error

log_type warning

log_type notice

log_type information

connection_messages true

log_timestamp true

include_dir /etc/mosquitto/conf.d

Sla het bestand op met “ctrl + O” en verlaat de editor met “ctrl + X”.

Start Mosquitto server

Start mosquitto server met “sudo service mosquitto start

Test de Mosquitto server

Voer in terminal venster 1 in: mosquitto_sub -d -t hello/world

Open een tweede terminal sessie met de Raspi en geef in: mosquitto_pub -d -t hello/world -m "Hello from Terminal window 2!"

In het eerste terminal venster verschijnt nu: Hello from Terminal window 2!

Een statisch IP address instellen:

Edit/etc/dhcpcd.confmet “sudo nano /etc/dhcpcd.conf”. Voeg de volgende regels toe:

interface wlan0

static ip_address=192.168.2.254

static routers=192.168.2 .1

static domain_name_servers=192.168.2 .1

Static ip_address is het voor mosquitto geplande adres voor jouw WiFi netwerk. Static routers is het adres van je router (of “gateway”). Static domain_name_servers is het DNS adres uit /etc/resolv.conf. (meestal het zelfde als static routers IP adres)

Save en start opnieuw op.

Om je Raspi bij te werken log remote in en geef in “sudo apt-get update”.

Wanneer dat is gebeurd geef dan in “sudo apt-get upgrade”.

Dat is alles.