Inleiding Eltraco

 

Eltraco is een WiFi meld- en schakelsysteem voor de model spoorbaan. Het is een systeem om volledig zelf te maken. Alle informatie om hardware te maken en alle software staat “om niet” ter beschikking.

Het bestaat uit vier verschillende decoders.

Op deze decoders worden wissels, sensoren en te schakelen componenten aangesloten.

De verbinding tussen de decoders onderling en de eventuele besturing software voor de modelbaan wordt gemaakt via WiFi.

Berichten worden via WiFi overgedragen door tussenkomst van een “postkantoor” (broker), Mosquitto.

Deze berichten worden uitgewisseld via het “MQTT” (Message Queuing Telemetry Transport) protocol.

Een decoder zendt zijn berichten met het MQTT protocol via WiFi naar Mosquitto. Deze berichten worden in een “brievenbus” (een “topic”) gestopt, .

Een of meerdere gebruikende componenten abonneren zich op zo'n brievenbus. Telkens wanneer een nieuw bericht in de brievenbus terecht komt, verstuurt Mosquitto dit bericht naar de componenten die geabonneerd zijn op die brievenbus.

Dit gebeurt in twee richtingen. Een component kan berichten versturen en ontvangen. Een component kan versturen naar verschillende topics en ook berichten van verschillende topics ontvangen. Hierbij hoeven de zend- en ontvang- topics van een component niet hetzelfde te zijn.

Het gebruik van Eltraco met eventuele gevolg schade is voor risico van de gebruiker. Er wordt in geen enkele vorm garantie gegeven.