Enkele wissel decoder

 

enkele wissel decoder

 

Start adjusting Servo 1: vink aan om instellen van de servo te beginnen. Beweeg de "slider" tot het wissel ongeveer goed staat in de rechtdoor positie (de rust stand). Vink nu "finetune angle - A" aan. Door klikken op "down" of "up" stel je het wissel nu in met stapjes van een graad, dus heel precies. Wanneer de stand van het wisssel goed is, "confirm" aanvinken. Stel nu met de tweede slider de afgebogen stand van het wissel grof in. Selecteer "fine tune angle - B" en stel de stand van het wissel in met "down" en "up". Selecteer "confirm" wanneer het wissel goed staat in de afgebogen positie. Beide posities zijn nu opgeslagen. 

Servo speed: door verandering van de numerieke waarde kan de snelheid waarmee de servo beweegt, worden aangepast. Een hoger getal leidt tot een langzamere beweging.

Swap angles: wanneer de servo nadat het wissel onder de baan is gemonteerd, de verkeerde kant op beweegt, kan dat door het betreffende vinkje te zetten omgedraaid worden.

Om de waardes van "Servo speed" en "Swap angles" op te slaan, moet "NOT saved, check box" worden aan gevinkt.